Sala konferencyjna
11:0012:30
Sesja I. Sesja inauguracyjna Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Paweł Wiechno
90 min

11:00 - 11:05

Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Paweł Wiechno

11:05 - 11:20

Wystąpienie Ministra Sławomira Gadomskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Minister Sławomir Gadomski

11:20 - 11:40

Narodowy Instytut Onkologii po pierwszym roku epidemii prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

11:40 - 12:00

Perspektywy immunologii 2021 prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Elżbieta Sarnowska

12:00 - 12:30

Wykład im. dr Bronisławy Dłuskiej
Wirusy a choroby nowotworowe
prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Sergiusz Markowicz
12:3012:40
Przerwa 10 min
12:4014:10
Sesja II Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż
90 min

12:40 - 13:10

Uroczyste wręczenie stopni naukowych przyznanych przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowego Instytutu Badawczego

13:10 - 13:30

Prezentacja dorobku doktorów habilitowanych w 2020 roku:
Znaczenie kinazy retikulum endoplazmatycznego PERK w patogenezie i terapii chorób nowotworowych
dr hab. n. med. Dariusz Pytel

13:30 - 13:50

Prezentacja dorobku doktorów habilitowanych w 2020 roku:
Parametry kliniczne jako czynniki predykcyjne i prognostyczne dla ukierunkowanego molekularnie leczenia systemowego z zastosowaniem nieselektywnych inhibitorów kinaz tyrozynowych chorych z rozsianym rakiem nerki ze szczególnym uwzględnieniem przerzutów w kościach oraz ośrodkowym układzie nerwowym
dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

13:50 - 14:10

Wykład laureatki nagrody za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2020 roku przed Radą Naukową Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowego Instytutu Badawczego:
Ocena wpływu promieniowania jonizującego na metabolizm kardiomiocytów
dr n. med. Michalina Gramatyka
14:1014:20
Przerwa 10 min
14:2015:05
Sesja III. Postępy w leczeniu wybranych nowotworów Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Paweł Wiechno
45 min

14:20 - 14:35

Postępy w leczeniu nowotworów płuca prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

14:35 - 14:50

Postępy w leczeniu nowotworów układu moczowo-płciowego prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Paweł Wiechno

14:50 - 15:05

Postępy w leczeniu nowotworów skóry prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
15:05
Zakończenie
Copyrights © 2021 Via Medica