O KONFERENCJI

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję Warszawskiej Konferencji Onkologicznej. To już ósme spotkanie orgaznizowane wspólnie przez Narodowy Instytut Onkologii oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Warszawska Konferencja Onkologiczna stała się rozpoznawalną i cenioną marką — zarówno pod względem wysokiej jakości merytorycznej, jak też jako jedno z ważniejszych spotkań środowiska onkologicznego.

Sesja Inauguracyjna Konferencji poświęcona będzie m.in. perspektywom działalności Instytutu Onkologii jako Państwowego Instytutu Badawczego. Omówione zostaną kierunki rozwoju nauk podstawowych, dokonania na płaszczyźnie współpracy krajowej i międzynarodowej, a także postępy w realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej. Pandemia spiętrzyła wyzwania stojące przed onkologią, uwypukliła słabości systemu i negatywnie odbiła się na tempie realizacji przyjętych założeń, dlatego Sesja Inauguracyjna stanowić będzie również przestrzeń wymiany wiedzy na temat kluczowych kwestii związanych z organizacją opieki onkologicznej w Polsce. Zgodnie z tradycją wygłoszony zostanie również honorowy Wykład im. dr Bronisławy Dłuskiej, tym razem poświęcony roli medycyny regeneracyjnej w leczeniu nowotworów.

Sesję II tradycyjnie już otworzy uroczystość wręczenia stopni naukowych przyznanych przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Onkologii w 2021 roku. Wręczone zostaną również dyplomy dla laureatów konkursu na najlepszą rozprawę doktorską 2021 roku, a także dyplom dla zwycięscy konkursu Best Original Paper Award czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology. Następnie pragniemy zaprezentować dorobek naukowców, którzy w ubiegłym roku uzyskali habilitację oraz laureata Nagrody Dyrektora za najlepszy doktorat.

Ostatnia Sesja poświęcona będzie najnowszym osiągnięciom w terapii nowotworów.

Serdecznie Państwa zapraszamy.

dr hab. n. med. Paweł Wiechno, prof. NIO-PIB

Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowego Instytutu Badawczego

 
 

 

FORMUŁA

  VIII Warszawska Konferencja Onkologiczna odbędzie się w formule online.
 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
dr hab. n. med. Paweł Wiechno, prof. PIB NIO

 

TERMIN

2 marca 2022 roku

 

ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowy Instytut Badawczy

 
ORGANIZATOR TECHNICZNY

Via Medica

 

Punkty edukacyjne

Uprzejmie informujemy, że za udział w konferencji uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne.

 

Certyfikaty

Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na konferencję.
Istnieje możliwość samodzielnego wydruku* certyfikatu po konferencji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji — szczegóły poniżej.

 

Wydruk certyfikatu

  1. W celu wydrukowania certyfikatu prosimy zalogować się na swój profil w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając przycisk Rejestracja.
  2. Z menu znajdującego się po lewej stronie prosimy wybrać Wydruk certyfikatu.
  3. Prosimy kliknąć Pobierz certyfikat.
  4. Wygenerowany certyfikat, gotowy do wydruku, pojawi się w nowym oknie.
  5. Prosimy kliknąć Drukuj.

*Dotyczy osób, które samodzielnie zarejestrowały się w systemie (posiadają dane logowania do systemu rejestracji na konferencję).

Copyrights © 2024 Via Medica