Sala konferencyjna
11:0013:10
Sesja I. Inauguracyjna
 
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Paweł Wiechno, dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
130 min

11:00 - 11:05

Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Paweł Wiechno

11:05 - 11:25

Narodowy Instytut Onkologii anno 2022 — osiągnięcia, wyzwania, perspektywy prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

11:25 - 11:40

Kierunki badań podstawowych w Narodowym Instytucie Onkologii prof. dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz

11:40 - 11:55

Krajowa Sieć Onkologiczna dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

11:55 - 12:10

Osiągnięcia Instytutu w realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

12:10 - 12:25

Współpraca międzynarodowa Narodowego Instytutu Onkologii prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Iwona Ługowska

12:25 - 12:40

Perspektywy współpracy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy z Narodowym Instytutem Onkologii prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

12:40 - 13:10

Wykład im. dr Bronisławy Dłuskiej: Medycyna regeneracyjna jako wspomaganie leczenia nowotworów —
zalety i ograniczenia
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Pojda
13:1013:40
Przerwa 30 min
13:4015:25
Sesja II Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
105 min

13:40 - 14:25

Uroczyste wręczenie stopni naukowych przyznanych przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w 2021 roku

14:25 - 14:40

Prezentacja dorobku doktorów habilitowanych 2021: Skuteczność nowych terapii u chorych w wieku podeszłym leczonych z powodu czerniaków w stopniu nieoperacyjnym lub w fazie rozsiewu choroby — dowody z rzeczywistej praktyki medycznej dr hab. n. med., prof. PWr Bożena Cybulska-Stopa

14:40 - 14:55

Prezentacja dorobku doktorów habilitowanych 2021: Guz liściasty piersi. Charakterystyka kliniczna, postępy w leczeniu oraz wybrane cechy molekularne dr hab. n. med. Jerzy W. Mituś

14:55 - 15:10

Prezentacja dorobku doktorów habilitowanych 2021: Wartość uzupełniającego leczenia trastuzumabem chorych na raka piersi w Polsce w latach 2008–2015 dr hab. n. med. Beata Jagielska

15:10 - 15:25

Wykład laureata I nagrody za najlepszą pracę doktorską obronioną przed Radą Naukową Narodowego Instytutu Onkologii w 2021 roku:
Nowe czynniki prognostyczne i predykcyjne u chorych na czerniaka
dr n. med. Paweł Teterycz
15:2515:55
Przerwa 30 min
15:5516:55
Sesja III Prowadzący: prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Paweł Wiechno, dr hab. n. med. Adam Płużański
60 min

15:55 - 16:15

Postępy w leczeniu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca dr hab. n. med. Adam Płużański

16:15 - 16:35

Korzyści z podejmowania decyzji klinicznych w leczeniu raka piersi na podstawie badań RWD prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska

16:35 - 16:55

Leczenie systemowe raka pęcherza — czy doczekaliśmy przełomu? prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Paweł Wiechno
16:55
Zakończenie konferencji
Copyrights © 2024 Via Medica